برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

View RSS Feed

m.d

مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1

Rate this Entry
by
m.d
, January 20th, 2011 at 12:24:31 (1246 ????? ??)
مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی گواهینامه خلبانی شخصی هواپیما (PPL-AEROPLANE): الف- شرایط صدور گواهینامه:
- موفقیت در آزمون کتبی
- دارا بودن حداقل تجربه پروازی
- دارا بودن مهارت پروازی مورد نیاز
- صلاحیت پزشکی

1- آزمون کتبی:
1-1- شرایط عمومی
1-1-1- حداقل سن 18 سال تمام
1-1-2- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
1-1-3- دارا بودن حداقل 75 درصد از مجموع تجربیات پروازی مندرج در بند 1-2
1-1-4- ارائه فرم تکمیل شده درخواست آزمون

2-1- شرایط اختصاصی:
متقاضی باید آزمون مربوط به موضوعات زیر را با موفقیت بگذراند.
1-2-1- مقررات هوایی (AIR LAW)
2-2-1- اطلاعات عمومی در مورد هواپیما(AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE)
3-2-1- کارائی و برنامه ریزی پرواز (FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING)
4-2-1- کارائی و محدودیتهای انسانی (HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION)
5-2-1- هواشناسی (METEOROLOGY)
6-2-1- ناوبری (NAVIGATION)
7-2-1- دستورالعمل عملیاتی (OPERATIONAL PROCEDURES)
8-2-1- اصول پرواز (PRINCIPLES OF FLIGHT)
9-2-1- رادیو تلفنی (RADIO TELEPHONY)

تبصره – دستورالعملهای خاص مربوط به معافیت بعضی از موضوعات آزمون در مورد پرسنل نظامی و دارندگان گواهینامه های مختلف خلبانی در ضمیمه های 2 و 3 درج گردیده است.
2- تجربه پروازی:

1-2- مجموع کل ساعات پرواز حداقل 50 ساعت شامل:
1-1-2- پرواز دو فرمانه حداقل 40 ساعت
2-1-2- پرواز مستقل محلی حداقل 5 ساعت
3-1-2- حداقل 5 ساعت پرواز مستقل ناوبری شامل حداقل دو نشست و برخاست در فاصله 150 ناتیکال مایل

تبصره1: در صورتیکه متقاضی دوره آموزش خلبانی را در یکی از مؤسسات مورد تائید سازمان هواپیمایی کشوری گذرانده باشد، می توان با کاهش 10 ساعت از مجموع ساعات پرواز مندرج در بند 1-2 نسبت به صدور گواهینامه اقدام نمود.
تبصره 2: در صورتیکه متقاضی دوره پرواز مصنوعی (SYNTHETIC FLIGHT TRAINER) مورد تائید سازمان هواپیمایی کشوری را گذرانده باشد، می توان حداکثر 5 ساعت از زمان پرواز مندرج در بند 1-1-2 را کاهش داد.
4-1-2- چنانچه متقاضی دارای تجربه پروازی بر روی انواع دیگری از وسایل پرنده باشد (OTHER CATEGORIES) دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی می تواند با محاسبه تجارب پروازی فوق مجموع ساعات پروازی مورد نظر (50ساعت) را به تناسب کاهش دهد.
3- مهارت مورد نیاز:
1-3- مهارت پروازی متقاضی میبایستی بر اساس محتویات چک لیست شماره 5-5 در پرواز آزمایشی توسط معلم خلبان منتخب سازمان هواپیمایی کشوری تائید گردد.
تبصره: مسئولیت انجام مراحل آموزش های پروازی بعهده مؤسسه آموزش دهنده میباشد.
4- صلاحیت پزشکی:

متقاضی باید تحت ارزیابی پزشکی از نوع کلاس 2 قرار گیرد.

تبصره: شرایط احراز موفقیت در ارزیابی کلاس 2 در ضمیمه شماره 1 درج گردیده است.
ب- اختیارات: (PRIVILEGES)
1- دارنده این نوع گواهینامه مجاز می باشد به عنوان سر خلبان و یا کمک خلبان بر روی هواپیماهای مختلف با استفاده از مقررات VFR پرواز نماید. مشروط بر اینکه هدف از انجام پرواز دریافت کرایه و یا کسب در آمد نباشد.
2- به منظور پرواز بر روی هواپیماهایی که به عنوان TYPE محسوب می شوند کسب مجوز مربوطه (TYPE RATING) الزامی می باشد.
3- چنانچه دارنده گواهینامه آموزشهای برخاستن و نشستن و همچنین ناوبری هوایی در شب را کسب نموده و مورد تائید خلبان منتخب سازمان هواپیمایی کشوری (CAO DESIGNATOR) قرار گرفته باشد می توان اختیارات انجام پرواز شب را نیز کسب نماید مشروط بر اینکه محدود عملیاتی اینگونه پروازها با استفاده از مقررات VFR از دوره ترافیک فرودگاه تجاوز ننماید.


آزمایشات پزشکی

مقدمه:

توصیه ها و راهنمائیهایی که در این ضمیمه مطرح می شود، قطعاً جوابگوی تمام سؤالات اختصاصی شما در امور پزشکی پروازی نیست . بلکه اشاراتی در ارتباط با ارزیابی صلاحیت پزشکی است. از این رو توصیه می شود که سؤالات خود را در صورتیکه تمایل به آشنائی بیشتری باشد از مرکز پزشکی سازمان هواپیمائی کشوری استفسار فرمائید.(تلفن 91022144)

تذکرات مهم:
الف- نظر به الزام تطبیق مقرراتی با استانداردهای بین المللی و دستورالعملهای اجرائی مربوطه اعلام نظر نهائی در رابطه با صلاحیت جسمی روانی متقاضیان مشمول معاینات طب هوائی به عهده مرکز پزشکی هوائی سازمان می باشد.

ب- در مواردی که به دلیل عدم صراحت در انکس (1) بخش 6، آئین نامه های ICAO و مقررات داخلی کشور (N.C) نتوان راه حلی برای تعیین وضع پروازی و یا اختیارات فرد از نظر پزشکی معلوم نمود، پرونده تکمیل شده از هر جانب به شورای عالی پزشکی هوائی سازمان احاله می گردد. رأی شورا پس از رؤیت مدیر کل دفتر و عدم مغایرت با سلامت پرواز به تائید معاونت استاندارد پرواز رسیده و به اجرا گذاشته می شود.


ج- بعضاً مشاهده می شود که با وجود بعضی نواقص و عدم همخوانی با استانداردهای پزشکی، پزشک معاینه کننده اقدام به صدور صلاحیت پزشکی نموده که موضوع پس از طرح در شورای پزشکی می تواند منجر به تصویب ارفاق پزشکی (Waiver) گردد قطعاً مسائل زیر را در این تصمیم گیری دخالت داده است.

1) نقص موجود در متقاضی سلامت پرواز را بخطر نخواهد انداخت.
2) نقص موجود در متقاضی در اثر پرواز تشدید نخواهد شد.
3) متقاضی صدور گواهینامه اشتیاق کافی به پرواز داشته است.
4) گواهینامه مربوط با قید نارسائی و در صورت نیاز محدودیت نوع وظیفه صادر شده است.
5) در مورد شاغلین نیاز به تخصص فرد مطرح بوده و فرد شاغل باید از کارائی و تجربه بالای حرفه ای برخوردارد باشد.

معاینات و آزمایشات پزشکی در هنگام صدور گواهینامه و تکرار آنها در فواصل معین که ذیلاً توضیح داده خواهد شد متضمن دور نگهداشتن خدمه پروازی در بخشهای هوانوردی از عدم سلامتی جسمی، ذهنی و روانی است.
ارزیابی پزشکی متقاضیان صدور گواهینامه در چهار گروه (CLASS) و به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:
الف- گروه 1 (CLASS I) :
جهت متقاضیان دریافت گواهینامه یا تمدید گواهینامه های خلبانی CPL و ATPL ( اعم از هلیکوپتر یا هواپیما) ، ناوبری هوائی و مهندسین پرواز (F.E).
ب- گروه 2 (CLASS II):
جهت متقاضیان دریافت گواهینامه یا تمدید گواهینامه های خلبانی PPL (هلیکوپتر و یا هواپیما) و CPL و خلبان بالون آزاد (F.B.L).
ج- گروه 3 (CLASS III):
جهت متقاضیان دریافت گواهینامه یا تمدید گواهینامه های کنترلرهای مراقبت پرواز (ATC).
د- گروه مخصوص (Special Class):
جهت متقاضیان دریافت گواهینامه یا تمدید گواهینامه های موتور و بدنه هواپیما (پایه و تایپ) – اویونیک-دیسپچر-تجهیزات زمینی الکترونیک هواپیمائی-اپراتور ایستگاه های هوانوردی- ایمنی زمینی فرودگاه های کشور- میهمانداران و رانندگان ماشینهای سوخت رسانی، حمل مسافر و GPU شرکت های هواپیمائی.
تبصره 1: دارندگان گواهینامه PPL که تقاضای صدور گواهینامه PPL-INSTRUMENT مینمایند فقط از جنبه ارزیابی شنوائی در کلاس 1 قرار می گیرند.
تبصره 2: دانشجویان خلبانی (STUDENT PILOT) جهت کسب صلاحیت پزشکی در گروه 2 (CLASS II) ارزیابی شده و تا زمان دریافت گواهینامه خلبانی مذکور برای سنین زیر چهل سال هر 2 سال یکبار و برای سنین بالاتر هر یک سال یکبار کلیه معاینات پزشکی تکرار و میبایست صلاحیت پزشکی آنها تائید گردد.
تبصره 3: هر متقاضی در هر یک از گروههای ارزیابی پزشکی توسط پزشک هوائی معاینه کننده باید از نظر مسائل پزشکی و سوابق فامیلی و ارثی مورد بررسی قرار گیرد. در این ارزیابی متقاضی در ابتدا پرسشنامه ای را تکمیل و امضا می نماید که حاوی اطلاعات جامعی از سوابق پزشکی خود و خانواده اش می باشد. خاطر نشان میگردد که هر گونه پاسخ غیر واقع که از طرف متقاضی داده شود توسط پزشک معاینه کننده به مدیر کل دفتر گزارش شده تا تصمیمات مقتضی اخذ گردد. ضمناً پزشک هوائی معاینه کننده نیز موظف است معایب مشهود و مهم در معاینات متقاضی را به مدیر کل دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی منعکس نماید.
عدم صلاحیت پزشکی فرد با تکمیل سه نسخه از فرم اعلام قطع پرواز (فرم 59-5) از سوی DAME به دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی انعکاس می یابد.
تبصره 4: کلیه کسانی که در راه اندازی و آماده سازی پروازها دخالت داشته و به نوعی در خطوط پرواز تردد دارند ولی مستقلاً در هدایت هواپیما درگیر نیستند شامل پرسنل فنی اعم از متخصصین تعمیر و نگهداری هواپیما (A/C maintenance) – دیسپچر ها – متخصصین تجهیزات زمینی الکترونیک هواپیما- اپراتورهای ایستگاه های هوانوردی- پرسنل ایمنی زمینی فرودگاه های کشور- رانندگان سوخت رسانی- رانندگان وسایل نقلیه مربوط به حمل بار و مسافر و GPU در کلاس مخصوص (Special class) توسط مراکز پزشکی تائید شده شرکتها و یا مرکز معاینات طب هوائی سازمان (AMC) برابر مفاد دستورالعمل ارزیابی شده و مدت زمان تمدید صلاحیت پزشکی آنان حداقل هر 3 سال یکبار خواهد بود. جدول راهنمای فواصل لازم جهت تمدید گواهینامه های این افراد در صفحه 8-1 درج گردیده است .
تبصره 5: میهمانداران شرکت های هواپیمائی توسط مراکز پزشکی شرکتهای هواپیمائی و یا مرکز معاینات طب هوائی سازمان (AMC) برابر مفاد دستورالعمل در کلاس مخصوص (Special class) ارزیابی پزشکی شده و مدت زمان تمدید صلاحیت پزشکی آنان حداقل هر سال یکبار تعیین می گردد. ضمن آنکه بررسی های کلینیکی و پارا کلینیکی باید مؤید عدم وجود هر گونه بیماریهای بوجود آورنده ناتوانی ناگهانی در پرواز (Sudden incapacitation) و ابتلاء به بیماریهای واگیردار عفونی، قارچی اعم از پوستی ، ریوی و انگلی باشد.
تبصره 6: گروه مخصوص (Special class) با توجه به تخصص افراد ذینفع به پنج زیر گروه تقسیم بندی می شود:
جهت دارندگان گواهینامه موتور و بدنه (پایه و تایپ) Special class "A"
مربوط به میهمانداران شرکتهای هواپیمائی Special class "C"
جهت دارندگان گواهینامه دیسپچر و اپراتور ایستگاه های هوانوردی Special class "D"
جهت دارندگان گواهینامه اویونیک و تجهیزات زمینی الکترونیک هواپیمائی Special class"E"
مربوط به پرسنل ایمنی زمینی فرودگاه های کشور و رانندگان وسایل نقلیه سوخت رسانی هواپیما ، حمل بار و مسافر و GPU Special class"F"موارد عمومی لازم جهت ارزیابی پزشکی


فرد متقاضی دریافت گواهینامه در یک معاینه پزشکی از جوانب زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1-جسمی
2-روانی
3-شنوایی
4-ینائی و درک صحیح رنگها(رنگهای ضروری که در هوانوردی کاربرد مستمر دارند.)

متقاضی ذر معاینات جسمی و روانی باید عاری از موارد زیر باشد:
الف- هر گونه ناهنجاری مادرزادی یا اکتسابی
ب- هر گونه از کار افتادگی فعال، مخفی، حاد و یا مزمن
ج- هر گونه مواردی که موجب درجاتی از ناتوانی عملی متقاضی شده که سلامت پرواز را بمخاطره بیاندازد
ه- هر گونه مصرف دائمی دارو که استفاده مداوم آن برای متقاضی ضروری باشد
و- هر گونه اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روانگردان.


Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to اپلود سنتر اختصاصی انجمن AEROCENTER.IR Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to jetphotos Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to Airliners Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to Google Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to فارس نیوز Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to ایرنا Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to واحد مرکزی خبر Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to ماهان ایر Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to ایران ایر Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to سازمان هواپیمایی کشوری Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to فرودگاه امام حمینی (ره) Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to فرودگاه مهراباد Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to پرتال شرکت فرودگاه های کشور Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to سازمان فضایی ایران Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to سازمان صنایع هوافضا Submit "مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی1" to America's space agency

????? ??: ??? ?? ?????? ????? ??
???? ???? ??
Uncategorized

Comments

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0