برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

View RSS Feed

Yasser_Maximus

عدسی گرانشی چیست؟

Rate this Entry
by , April 23rd, 2011 at 22:27:37 (2374 ????? ??)
در اواسط سال ۱۹۷۹ جسم فضايي عجيبي که اختر نماي مضاعفي بود، در صورت فلکي دب اکبر (Ursa Major) کشف شد. اين دو اختر نما در فاصله زاويه اي کوچکي از يکديگر قرار دارند که معادل است با ۵۰۰ سال نوري. اين ستاره تحت شماره «B و Q ۰۹۵۷ + ۵۶۱ A» مثبت شده است. Q مشخص کننده کويزار يا اختر نما اعداد مختصات فضايي و حروف A و B نشانه جسم مضاعف مي باشد که اين پديده ها به توسط مفهوم دقيق عدسي گرانشي بررسي مي شود.

● تاريخچه

در سال ا۹۱۱۶ انيشتين بر مبناي نظريه نسبيت عام خود اظهار داشت که پرتوهاي گرانشي اجسام فضايي سنگين مي توانند منحرف شوند. عقيده او کاملا به وسيله اطلاعاتي که در خلال کسوف ۲۹ مي سال ۱۹۱۹ بدست آمد تاييد گرديد.

● عدسي گرانشي چيست؟

نظريه پردازان که کشف انيشتين را مبناي پژوهش خود قرار دادند در همين اواخر به اين نتيجه رسيدند که اجسام فوق العاده سنگين ( به ويژه سياهچاله هاي بسيار سنگين) نه فقط پرتوهاي نور را منحرف مي کنند، بلکه آنها را متمرکز نيز مي نمايند و بدين ترتيب نقش آن چيزي که «عدسي گرانشي» ناميده مي شود را ايفا مي کنند.

● مثال واقعي عدسي گرانشي

اگر دو ستاره بر روي يک خط ديد قرار داشته باشند. يعني يکي نزديک به ناظر و ديگري دورتر باشد. در آن صورت ميدان گرانشي ستاره نزديک تر ممکن است نور ستاره دورتر را متمرکز نمايد که در نتيجه آن درخشندگي ستاره نزديک تر بسيار شديد تر مي شود.

● ايجاد تصوير با عدسي گرانشي

فرض کنيد جسم سنگين فشرده اي همانند سياهچاله بزرگ يا يک کهکشان بين جسم فضايي خاصي نظير اخترنما در زمين قرار گرفته باشد. پرتوهاي نور اخترنما که در امتداد خط مستقيمي حرکت مي کنند يک تصوير عادي از اين جسم را ايجاد مي کنند. وجود جسم سنگيني که بين راه قرار دارد تصوير را به طور قابل توجهي تغيير مي دهد. پرتوهاي نور تحت تأثير ميدان گرانشي قوي منحرف مي شود و ناظر اخترنما را در حمل عادي اش نمي بيند.

آنچه ناظر مشاهده مي نمايد، پرتوهاي نوري هستند که از چپ و راست به دور عدسي هاي گرانشي مي چرخند و اين چرخش به چرخش آب در هنگامي که مانعي بر سر راهش قرار دارد شباهت دارد و آن نه تنها يک تصوير (اوليه) ، بلکه دو تصوير خيالي (ثانويه) را که کمي از هم فاصله دارند ايجاد مي نمايد. تصاوير ثانويه بر روي خط مماس بر پرتوهاي نور خم شده که ناظر دريافت مي کند قرار دارند. به بيان ديگر ، ماهيت فيزيکي اين پديده شبيه آن چيزي است که در شرايط زميني موجب ايجاد سراب در فضاي باز مي گردد. به طور نظري ثابت شده ، تصاوير پيچيده و چند گانه با توجه به موقعيت هاي نسبي جسم مورد مطالعه ، عدسيهاي گرانشي و ناظر زميني ايجاد مي گردد.

● آيا اخترنماي مضاعفي يک جسم واقعي است؟

در مورد اخترنماي مضاعفي که در صورت فلکي دب اکبر کشف شده امکان اينکه يک جسم واقعي است يا اينکه در اثر خطاي ديد پديد مي آيد جاي بحث مي باشد، بر اساس محاسبات پرتوهاي نوري که پس از تجزيه بوسيله عدسيهاي گرانشي تصوير مضاعف را ايجاد مي کنند، بايد فواصل مختلفي را تا ناظر بپيمايند. يعني اينکه يکي از آنها کمي ديرتر از ديگري به سطح زمين خواهد رسيد. تاخير پرتوهاي فوري که به دور عدسي گرانشي مي چرخند نيز بر مبناي يکي از فرضيات نظريه نسبيت عام ، کند شدن زماني در ميدان هاي گرانشي قوي توضيح داده مي شود. در مورد عدسي هاي گرانشي اين تاخير موجب ترمز اضافي علائم الکترومغناطيسي مي گردد.

اگر جسم دوتايي مورد بحث واقعا يک خطا باشد، آنگاه تمام تغييراتي که در يکي از اجزاي آن رخ مي دهد، بايد در ديگري نيز به ترتيب دقيقي و در فواصل زماني مشخص تکرار گردد. اگر تمام تغييرات مشاهده شده پس از گذشت همان مدت دوباره اتفاق بيافتد. فرضيه مربوط به تجزيه پرتوهاي نور و پيدايش سرابهاي فضايي دليل معتبري را به نفع خود کسب مي نمايد.

رصدهايي که در سال ۱۹۸۰ به وسيله دوربين نجومي شش متري رصدخانه فيزيک روسيه به عمل آمد نشان داد که درخشندگي جزء A به تدريج ضعيف مي شود و درخشندگي جزء B افزايش مي يابد. به علاوه ثابت شد که تغييرات مشابهي را مي توان در ناحيه موج راديويي و فرابنفش کشف نمود. ظاهرا اين نکته حاکي از دوتايي بودن اخترنما در اثر خطاي ديد است.

● مقايسه عدسي گرانشي با عدسيهاي معمولي

نظريه پردازان بر اين عقيده اند که عدسيهاي معمولي داراي خواص غير عادي مي باشند. به عنوان مثال ، درخشندگي ظاهري جسم فضايي با افزايش فاصله بين عدسي و ناظر زياد خواهد شد نه کم. به علاوه عدسي گرانشي داراي فاصله کانوني مشخصي نيست و در نتيجه اين خاصيت ، پرتوهاي نور در يک نقطه متمرکز نمي شوند. بلکه در سطح مخروطي که کمترين فاصله را از عدسي دارد شروع مي شوند و تا بي نهايت امتداد مي يابند. ناظري که خارج از چنين مخروطي قرار دارد فقط جسم واقعي را در امتداد واقعيش مشاهده مي نمايد. اگر ناظر در داخل مخروط باشد ، حداقل سه تصوير از جسم رؤيت خواهد نمود. به علاوه اگر عدسي گرانشي داراي ساختمان خاصي باشد تعداد تصاوير پنج يا بيشتر مي گردد.

● مشخصات عدسي گرانشي

از مشخصات قابل توجه عدسي هاي گرانشي اين است که اثر آنها بر تابش الکترومغناطيس به طول موج بستگي ندارد. يعني آنها نور مرئي را مانند موج راديويي ، فرابنفش ، اشعه ايکس و اشعه گاما متمرکز و کانوني مي نمايند.

يکي از امکانات حيرت آوري که بوسيله عدسيهاي گرانشي (اگر وجود داشته باشند) فراهم مي گردد، تعيين ثابت هابل است که ميزان انبساط جهان را مشخص مي سازد. محاسبه و تعيين ثابت هابل که ميزان انبساط جهان را مشخص مي سازد. رصدها نشان مي دهند که سرعت دور شدن کهکشان ها از يکديگر متناسب با فاصله بين آنهاست يا اگر بخواهيم اين مطلب را به صورت ديگر بيان نماييم بايد بگوييم که هر چه فاصله کهکشان ها از زمين بيشتر باشد، با سرعت بيشتري دور مي گردد.

ثابت هابل عبارتست از نسبت فاصله بين کهکشان هاي گروه محلي (که شامل کهکشان ما نيز مي شود) و يک خوشه دور شونده از کهکشانها به سرعت دور شدن اين خوشه که در دور دست قرار دارد. تعيين ثابت هابل به طور دقيق بسيار دشوار است. زيرا هيچ راهي براي تعيين دقيق فاصله کهکشانهاي دوردست وجود ندارد. بنابراين جاي تعجب نيست که چرا مقدار ثابت هابل چند بار اصلاح شده است؟


خمیدگی نور چشمه‌ای دوردست به دور جسمی پرجرم. پیکان نارنجی نشان‌دهندهٔ مکان ظاهری چشمه است. پیکان سفید مسیر نور را از مکان واقعی چشمه نشان می‌دهد.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
منابع:
شبکه رشد
aftab.ir

Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to اپلود سنتر اختصاصی انجمن AEROCENTER.IR Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to jetphotos Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to Airliners Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to Google Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to فارس نیوز Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to ایرنا Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to واحد مرکزی خبر Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to ماهان ایر Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to ایران ایر Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to سازمان هواپیمایی کشوری Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to فرودگاه امام حمینی (ره) Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to فرودگاه مهراباد Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to پرتال شرکت فرودگاه های کشور Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to سازمان فضایی ایران Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to سازمان صنایع هوافضا Submit "عدسی گرانشی چیست؟" to America's space agency

????? ??: ??? ?? ?????? ????? ??
???? ???? ??
Uncategorized

Comments

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0