من که نگفتم درسته این نمونه ای از سو استفاده ی شرکت های هوایی از نام بویینگ هست و تو هیچ سایتی اسم ام دی رو با بویینگ میکس نکرده بجز سایت های هواپیمایی ایران