??? ??? ????? ???? ???? سجیل ????? ??? ??
همچنین احتمالا خود ایلیوشین 476 در اینده با PAK-TA جایگزین شود .همچنین از شارلکت استفاده میکند .نمونه مسافربری هم 500 تا 800 مسافر تا حدود 16000 کیلومتری میتواند حمل کند .

با توان حمل 150 تا 200 تن بار تا مسافت 7000 کیلومتر .درب بارگیری عقب

این هواپیما میتواند کاراتر و مفید تر از انتونف 124 و 225 باشد .

همچنین تمام قطعات ساخت روسیه و تولید جدید و طرحی نو است که انتظار میرود 4 تا 8 سال اینده و تا 2024 طراحی و تولید این هواپیما اغاز شود

پک تا اینده کشورمان را هم در زمینه کارگو و هم مسافربری تامین خواهد کرد .
و فرصت خوبی برای بازسازی کل هواپیماهای پهن پیکر کارگو و مسافربری کشور برای چند دهه اینده است .