ورود 8 بوئينگ md و 6 ايرباس در آينده نزديك؛ افزايش قيمت بليط هواپيما قطعي است

????? ???? ???? ???