توپولوف‌هاي پرمصرف2ميليارد دلار سرمايه را هدر دادند

????? ???? ???? ???