کشف دو حباب عجیب در کهکشان راه شیری

????? ???? ???? ???