مرکز آموزش فنون هوایی و خلبانی فرودگاه پیام به سمنان منتقل می شود

????? ???? ???? ???