سانحه یک فروند هواپیمای فوق سبک دو نفره Skyeton در شهرستان نجف آباد

????? ???? ???? ???