حاج احمد آقا خمینی در میان خلبانان نیروی ارتش (عکس)

????? ???? ???? ???