راه‌اندازی پرواز مستقیم روزانه از شیراز به استانبول از اول شهریور

????? ???? ???? ???