سوال : چرا چتر پاراگلایدر به صورت منحنی یا دایره ای شکل طراحی شده؟

????? ???? ???? ???