سکوت مسئولان ادامه دارد:در سی و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ایکائو چه گذشت؟

????? ???? ???? ???