سن ناوگان هوایی ایران بالای 20 سال است/ رعایت ایمنی کامل در پروازها

????? ???? ???? ???