ورود یک فروند جت و 2 فروند ایرباس 320 به ناوگان مسافری کشور

????? ???? ???? ???