انتصاب جانشینان مدیران جان‌باخته در سانحه سقوط فالکن

????? ???? ???? ???