انهدام ۹۰ درصد هواپیماهای فرودگاه طرابلس+عکس

????? ???? ???? ???