چرا داخل یخچال فریزر بی نهایت سرد است؟

????? ???? ???? ???