تصاویر تست نهایی رژه 140 فروند هواپيما نيروي هوايي 29/1/88 + فیلم

????? ???? ???? ???