سوال درباره گلایدر در تهران و ایران

????? ???? ???? ???