PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : کایت  1. کایت های مجهز به توربین به پرواز در می آیند
  2. آموزش ساخت كايت
  3. آشنائی و معرفی وسیله پروازی کایت یا همان Hang Gliding
  4. کمک آموزشی ساخت کایت
  5. قیمت کایت (هنگ گلایدر) !!! بخریم؟ یا خودمون بسازیم؟