PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : پرسش و پاسخ سایر شيبه ساز پروازها 1. پیشنهاد دوست و استاد خانم خلبانی من در آکادمی mideast Aviation academy
 2. بازی هواپیمای جنگی که مولتی پلیر داشته باشه....
 3. شبیه ساز قبل از انقلاب!
 4. شبیه ساز های نبرد هوایی
 5. سوال در مورد شبیه سازه LockOn Flaming Cliffs 2
 6. صحنه های زیبا از شبیه سازه LockOn
 7. راهنمایی/ شبیهساز ماکروسافت فلایت 2012
 8. سوال راجب MY TRAFFIC 2010
 9. مشکل در هدایت هواپیما در شبیه ساز X
 10. شبیه ساز f-14
 11. سوالات و مشکلات در Prepar 3D V2