PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : اخبار فرودگاه رامسر  1. باندجديدفرودگاه رامسرسال آينده بهره برداري مي شود
  2. 520 میلیارد ریال برای احداث باند جدید فرودگاه رامسر در نظر گرفته شد
  3. مسير پروازي رامسر- مشهد وبالعكس راه اندازي شد.
  4. باند اصلي فرودگاه رامسر تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد
  5. پرواز مسير رامسر- مشهد وبالعكس افزايش يافت
  6. راه‌اندازی خط پروازی رامسر – اصفهان در نوروز
  7. تکمیل طرح توسعه فرودگاه رامسر در سال آینده