PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : اخبار فرودگاه عسلویه  1. راه‌اندازي پرواز عسلويه به دوحه
  2. پرواز شهرکرد - عسلویه راه اندازی شد
  3. چهار پرواز جدید به پروازهای فرودگاه بین المللی خلیج فارس افزوده شد
  4. پرواز عسلويه – مشهد – عسلويه برقرار شد.
  5. اه اندازي 9 مسير پروازي جديد و يك پرواز اورژانس در فرودگاه عسلويه
  6. جایگزینی پرواز های ایرتور به جای کیش ایر در مسیر تهران عسلویه/اختصاصی
  7. پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه از سر گرفته شد