PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : اخبار فرودگاه ارومیه  1. جزئیات پروژه ای که 45 روز فرودگاه بين المللي اروميه را تعطیل کرد
  2. پروازهاي فرودگاه اروميه از 33 به 27 پرواز در هفته كاهش يافته‌است
  3. سيستم كنترل هوشمند روشنايي در فرودگاه اروميه
  4. 800صندلی پرواز ی به مقصد تهران به پروازهای فرودگاه ارومیه اضافه می شود
  5. فزايش پروازهاي آتا در مسير اروميه -تهران
  6. پروازهای فرودگاه ارومیه افزایش می یابد
  7. تحويل سامانه جامع خودكار هواشناسي RVR به فرودگاه اروميه