PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : اخبار فرودگاه سنندج 1. امکان انجام پروازهای بین المللی در فرودگاه سنندج وجود دارد
 2. فرودگاه سنندج مرز مجاز هوايي شناخته شد
 3. برقراري نخستین خط پروازی سنندج و سلیمانیه عراق
 4. دومين جلسه هماهنگي مانور طرح اضطراري فرودگاه سنندج
 5. تجهيز فرودگاه سنندج به سيستم هوشمند كنترل روشنايي سطوح پروازي
 6. پرواز آزمایشی بویینگ 727/ پروازهای فرودگاه سنندج افزایش می یابند
 7. تعطیلی فرودگاه سنندج گزینه پیش روی استاندار
 8. افزايش قابل توجه پروازهاي فرودگاه سنندج
 9. معرفي مختصر فرودگاه سنندج
 10. وب سایت فرودگاه سنندج
 11. برقراري پرواز شارجه سنندج شارجه
 12. فرودگاه سنندج خود را براي افزايش پرواز آماده مي كند .
 13. فرودگاه سنندج طرح جامع اقدامات هوانوردی را توسعه می‌دهد