PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : اخبار فرودگاه زنجان  1. فرودگاه زنجان رسما مرز هوایی اعلام شد
  2. آغاز پروازهاي قزاقستان و سوريه از فرودگاه زنجان
  3. مانع پروازي فرودگاه زنجان برطرف شد
  4. ظرفیتهای فرودگاه زنجان مغفول مانده است
  5. آغاز پروازهای عتبات عالیات از فرودگاه زنجان
  6. تجهیز فرودگاه زنجان به سیستم حفاظت از دستگاههای ناوبری و هوانوردی
  7. آغاز پروازهای حج عمره فرودگاه زنجان از ماه آینده
  8. 16 خرداد، نخستين پرواز فرودگاه زنجان به عتبات عاليات
  9. انجام اولین پرواز زنجان ـ نجف و بالعكس از فرودگاه زنجان