PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : اخبار فرودگاه نوشهر  1. افتتاح پروژه سوختگیری هواپیمایی فرودگاه نوشهر
  2. لغو مکرر پروازهای نوشهر
  3. راه‌‌اندازی پرواز نوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس
  4. امکان فرود هواپیما در هوای بارانی نوشهر مهیا می‌شود
  5. خط پروازی تهران - نوشهر دوباره برقرار می‌شود