PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : خطوط ساخت و تولید 1. چند دقیقه در خط تولید ایران 140
 2. معرفي شركتهاي هواپيما سازي جهان
 3. معرفی شرکت ساب (SAAB)
 4. شرکت هلیکوپترسازی رابینسون
 5. تانک تی 80 و ساخت ان در ایران
 6. تی 90 و خرید و ساخت در کشورمان
 7. تی 14 ارماتا و ساخت ان در ایران
 8. راه اندازی سیستم حفاظت فعال از تانک T-80 و T-84 و T-90 و ارماتا در روسیه
 9. گلوله های توپ جدید تانک ارماتا و نفربر کورگانتس
 10. بالگرد ملی صبا ۲۴۸ رونمایی شد
 11. طراحی و ساخت "شبیه‌ساز هواپیمای بوئینگ 737"
 12. کشف جام پارسی 1000 ساله در قطب شمال روسیه
 13. نفربرهای فوق پیشرفته T-15 Armata و Bumerang و Kurganets-25
 14. تولید توپ های 152 میلمیتری جدید در روسیه برای هویتزرها و تانکها- howitzer 2A65 و 2S35 Koalitsiya-SV و 2S19 Msta وT-14 armata