PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : سیالات  1. مهندسي مكانيك هواپيما
  2. آشنايي با موتور Lycoming R-7755 بزرگترين موتور پيستوني دنيا
  3. مشكل در اجراي گمبيت
  4. صنعت خودرو
  5. روسیه برای ساخت سکوی حفاری نفتی برای ایران در دریای خزر آماده است
  6. کشف ماده جاذب جدید نشت نفت توسط دانشمندان روسیه