PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : موتور 1. تاریخچه شرکت جنرال الکتریک( قسمت اول)
 2. تاریخچه شرکت جنرال الکتریک (قسمت دوم)
 3. دستاورد ارزشمند دانشمند ایرانی در صنعت ساخت موتورهای جت
 4. سوال
 5. موتور AL 55 I
 6. همه چیز در مورد خنك كاري و روغن كاري
 7. همه چیز در مورد ساختمان اصلی موتور اتومبيل
 8. موتور هواپيما
 9. پیشرفت در تولید موتور های توربینی و پیستونی
 10. تولید موتورهای توربوفن با استفاده از تکنولوژی پرینت 3D
 11. شرکت موتور سازی Snecma
 12. موتور های جدید ساخت اوکراین برای ایلیوشن 214 و MS-21 و سوپر جت130
 13. Klimov vk800 قلب تپنده کازان انست و میل 54 و کاموف 226
 14. موتور Progress D-36/436 موتور انتونف 72/74/148/158/168/178/188 و یاک 42 و برییف200 و .........