موريتاني شرکت هواپيمايي جديدي تاسيس مي کند
.
دولت موريتاني قصد دارد شرکت هواپيمايي جديدي تاسيس کند.

به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره، شرکت هواپيمايي جديد با سرمايه ده ميليون دلار حداکثر تا سه هفته ديگر تاسيس خواهد شد.

دولت موريتاني فقط ده درصد سهام اين شرکت جديد را در اختيار خواهد داشت در حالي که شرکت هواپيمايي تونس پنجاه و يک درصد سهام اين شرکت را در اختيار خواهد داشت و بقيه سهام شرکت نيز به يک بازرگان موريتانيايي تعلق خواهد داشت.

دولت موريتاني اعلام کرد شرکت جديد تعدادي از کارکنان شرکت هواپيمايي موريتاني را که از مشکلات بزرگ مالي رنج مي برد جذب خواهد کرد.
www.takeoff.ir