دو بخش جديد به هابل افزوده مي شوند
.

.

براي افزايش تواناييهاي علمي هابل دو بخش جديد با قابليتهاي بالا و فناوري پيشرفته به هابل افزوده خواهند شد. اين دو بخش كه شامل يك دوربين با لنز بزرگ و يك اسپكتوگراف مي باشند، براي بالا بردن سطح علمي و ارزش كارهاي علمي اين تلسكوپ فضايي به آن افزوده خواهند شد. اتصال اين بخشها پس از انجام آزمايشات اوليه بر روي آنها و در آخرين ماموريت شاتل به فضا در آگوست سال 2008 صورت خواهد گرفت. ايده ساخت دوربين اخير از سال 1993 در ذهن متخصصان ناسا بوده است، اما به دليل نبود فناوري لازمه در آن سالها، ساخت آن تا سال جاري طول كشيده است. اسپكتوگراف مورد استفاده نيز به منظر بررسي مبدا جهان كاليبره شده و بسيار دقيق و پيشرفته عمل مي كند.
منبع: www.spacemart.com
www.avia.ir