سازمان فضايي ايران در راستاي تحقق اهداف خود در زمينه توسعه روز افزون بهره‌گيري از فناوري‌هاي ماهواره‌اي در كشور و گسترش تعامل و همكاري با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي ، اولين مجوز نصب و راه‌اندازي ايستگاه اخذ داده‌هاي ماهواره‌اي را صادر نمود.

اين مجوز بنا به در‌خواست دانشگاه شيراز و پس از انجام بررسي‌هاي فني و كارشناسي توسط كميته صدور مجوز سازمان فضايي ايران، جهت دريافت داده‌هاي ماهواره AQUA با توان تفكيك مكاني پايين صادر شد و كليه مراحل نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري از آن نيز با نظارت كارشناسان اين سازمان انجام خواهد گرفت. همچنين بر اساس توافق حاصله وبه منظور تكميل آرشيو ملي داده‌هاي ماهواره‌اي كشور، يك نسخه كامل از داده‌هاي اخذ شده توسط اين ايستگاه به سازمان فضايي ايران ارسال خواهد شد.

منبع:سازمان فضايي ايران