سازمان بازرسي كل كشور، علل تاخير پرواز هواپيماها را بررسي كرد
.
"محمد نيازي" رييس سازمان بازرسي كل كشور، تاخير در پرواز هواپيماهاي مسافربري را يكي از دغدغه‌هاي مردم دانست و گفت كه اين نهاد نظارتي گزارشي در خصوص اين تاخيرها تهيه كرده است.

وي به خبرنگار ايرنا گفت كه مراحل نهايي گزارش سازمان بازرسي درباره تاخير پروازها به پايان نرسيده است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور ، با اعلام اين كه اين گزارش پس از تكميل منتشر خواهد شد، گفت: در اين گزارش به آسيب شناسي تاخير پرواز هواپيماها پرداخته شده و به اين نكته توجه‌شد كه چه ميزان از تاخيرها در نتيجه عوامل مديريتي، تحريم، سهل انگاري يا تخلف بوده است.

وي البته اين نكته رانيز گفت كه"در حال حاضر تاخير در پرواز هواپيماها كاهش يافته و شاخص‌ها بهبود يافته است".
www.takeoff.ir
www.irna.ir