همدستي كارمندان يك شركت هواپيمايي با قاچاقچيان مواد مخدر در نيويورك
.
رسانه‌هاي محلي امريكا اعلام كردند كه تعدادي از كاركنان يك شركت هواپيمايي، در ميان 18 متهم به قاچاق مواد مخدر در فرودگاه بين‌المللي جان اف‌كندي دستگير شدند.

7 كارمند خطوط هوايي «دلتا» و يكي از شركتهاي آمريكايي، متهم به ارتباط با اين حلقه قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اين شبكه قاچاق، ظاهرا كوكائين و هروئين رد و بدل مي‌كرد.

ماموران بازجويي ضمن شناسايي هويت رييس اين حلقه قاچاق مواد مخدر اعلام كردند كه وي يك مرد 31 ساله به نام هنري پول سنو و ساكن نيويورك است.
www.takeof.ir