هند طي سال آينده پنج ماهواره به فضا پرتاب خواهد كرد
.
رييس سازمان تحقيقات فضايي هند در اين زمينه گفت: ما مي‌خواهيم ‪ ۵تا ۱۰درصد بازار را طي پنج سال آينده به دست بگيريم. هند دو وسيله نقليه پرتاب ماهواره قطبي (پي اس ال‌وي) در سال جاري و يك وسيله نقليه پرتاب ماهواره زمين آهنگ (جي اس ال‌وي) را در سال آينده پرتاب خواهد كرد. اين كشور براي دستيابي به اين هدف، از خريداران خارجي اطلاعات دريافت مي كند. ماهواره‌هاي هندي چندين سال براي اموري چون پيش‌بيني وضعيت آب و هوايي اين كشور كاربرد داشته، اما اين كشور اخيرا مسير فعاليت خود در اين زمينه را به سمت اكتشافات فناوري فضايي تجاري تغيير داده است.
.
منبع: WWW.IRNA.IR
avia.ir