جی‌پی‌ال و آموزش روش بدست آوردن قراردادهای فضایی
.

.

آزمایشگاه جت پروپالشن (JPL) آژانس فضایی امریکا حامی برگزاری کارگاهی آموزشی به منظور آموزش صاحبان کمپانی‌های تجارتی کوچک در زمینه به دست آوردن قراردادهای مرتبط به فضا شده است. نمایندگان کمپانی‌های تجارتی کوچک برای شرکت در این کارگاه که روز چهارشنبه در مکان دانشگاه پوینت‌لومانازارین سان‌دیگو برگزار می‌شود، دعوت شده‌اند.سخنران این کارگاه ناسا با نام " تجارت با آزمایشگاه جت پروپالشن" آقای توماس می، مدیر دفتر فرصت‌های تجارتی‌ و پروژه تنوع در کارپردازان آزمایشگاه JPL می‌باشد.آقای می طی سخنرانی خود در این کارگاه مراحل فراهم آمدن خدمات و تدارکات کلی برای JPL و فرصت‌های موجود برای صاحبان کسب و کارهای کوچک را توضیح خواهد داد.
منبع: www.spacemart.com
avia.ir