دنباله‌دار تازه کشف شده مک‌نات که بدون اغراق درخشان‌ترين دنباله‌دار 30 سال گذشته است، اين ‏روزها هنگامه سپيده‌دم صبح‌گاهي و گرگ‌و‌ميش شامگاهي، نمايشي ديدني و با شکوه در افق ‏آسمان نيم‌کره شمالي اجرا مي‌کند.‏
در 16 مرداد 1385، رابرت مک‌نات، ستاره‌شناس استراليايي از رصدخانه سايدينگ اسپرينگ زماني ‏که به منظور انجام کارهاي روزمره خود به تصويربرداري از آسمان توسط تلسکوپ مشغول بود، براي ‏اولين بار با جرمي کوچک ناشناخته‌يدر شرق سر صورت فلکي عقرب مواجه شد. اين تصوير در غالب پروژه ‏پايش آسمان به منظور آشکارسازي و تعقيب سنگ‌هاي آسماني سرگردان تهيه شده بود تا همواره ‏تصويري درست از احتمال خطرات ناشي از برخورد آنها با زمين در دسترس باشد.
اين دنباله‌دار سي و يکمين جرمي بود که کشف آن با نام رابرت مک‌نات آميخته مي‌شد. در زمان ‏اولين رصد، دنباله‌دار مک‌نات از قدر 17.3 بود. يعني 25000 برابر تاريکتر از آنچه چشم سالم و غير ‏مسلح انسان قادر به تشخيص آن در شبي صاف و ايده‌آل است.‏

يک روز پس از کشف دنباله‌دار مک‌نات، دانشمندي به نام برايان مارسدن از رصدخانه ‏اسميت‌سونيان واقع در کمبريج، ماساچوست، تنها با اتکاء به چند رصد انجام شده از اين دنباله‌دار ‏اقدام به محاسبه مدار آن نمود. محاسبات برايان نشان مي‌داد که دنباله‌دار مک‌نات در اواخر بهار ‏‏1386 به نزديک‌ترين فاصله خود از خورشيد، جايي بين مدار مريخ و مشتري، خواهد رسيد.

طي چند روز بعد، وقتي که تصاوير بيشتري از اين دنباله‌دار جديد به دست آمد، برايان محاسبات ‏خود را تکرار کرد و سرانجام در 25 مرداد 1385، نتايج تازه‌تري را ارائه کرد که نشان مي‌داد ‏دنباله‌دار در حضيض مدار خود حتي از عطارد نيز به خورشيد نزديکتر خواهد شد و حدوداً از فاصله ‏‏26 ميليون کيلومتري ستاره ما خواهد گذشت.

اين موضوع نويد دنباله‌داري بسيار درخشان را به ‏رصدگران مي‌داد. اما از آن‌سو، نزديکي بيش از حد مک‌نات به خورشيد زمان رصدي آن را محدود ‏به سپيده‌دم صبحگاهي و گرگ‌و‌ميش شامگاهي نموده که رصد اين دنباله‌دار را در مجاورت خورشيد ‏کاري سخت نموده است.‏

پيش‌بيني مي‌شود رصدگراني که در عرضهاي جغرافيايي مياني به دنبال رصد مک‌نات باشند در ‏غروب روز جمعه مصادف با 22 در 1385 تا حدود 40 دقيقه پس از ناپديد شدن خورشيد در افق ‏غربي قادر به رويت آن خواهند بود. فرصتي که تا روز يکشنبه پس از آن به کمتر از 10 دقيقه ‏کاهش پيدا خواهد کرد.

‏کاهش زمان رصدي به نزديکتر شدن مک‌نات به خورشيد مربوط است که تا حدودً روز دوشنبه 25 ‏دي ماه 1385 ادامه خواهد داشت و پس از آن حضيض مدار خود را به قصد دوري از خورشيد ترک ‏خواهد کرد. ‏در پايان اين هفته مک‌نات از ديد رصدگران نيم‌کره شمالي خارج خواهد شد و پس از آن ‏رصدخانه‌هاي حرفه‌اي و آماتوري نيم‌کره جنوبي شانس رويت اين ميهمان تازه شناخته شده را ‏خواهند داشت.‏

زاويه ميل مدار مک‌نات حدود 77 درجه است واين دنباله‌دار از شمال منظومه شمسي به خورشيد ‏نزديک مي‌شود. مدار اين دنباله‌دار هذلولوي است و بنابراين ديگر انتظار رصد آن را نخواهيم داشت. ‏اين بدان مفهوم است که مک‌نات تنها يک‌بار از مجاورت خورشيد گذر خواهد کرد و مداري با حلقه ‏بار دارد.‏

از آنجايي‌که مک‌نات دنباله‌دار جديدي است و ما از عکس‌العمل آن نسبت به گذر از نزديکي ‏خورشيد بي‌خبر هستيم، بسيار سخت است که قدر اين دنباله‌دار را هنگاميکه از حضيض مدار خود ‏در فاصله 0.17 واحد نجومي از خورشيد مي‌گذرد، پيش‌بيني کنيم. دانشمندان حدس مي‌زنند که ‏در 21 ژانويه قدر مک‌نات به حدود صفر برسد. ‏

علاوه بر رصدگران زميني، تلسکوپي قدرتمند در فضا که نگاهي هميشگي به خورشيد دارد نيز براي ‏رصد اين پديده سال 2007 آماده شده است. از 12 ژانويه 2007 تا 16ام همان ماه، تصاوير ‏LASCO C3‎‏ دريافت شده از سوهو، تلسکوپ خورشيدي ناسا که در فضا مستقر است، ميزبان ‏دنباله‌دار مک‌نات که اکنون با کد ‏C2006P1‎‏ در فهرست دنباله‌دارها ثبت شده است، می‌باشد.‏

مک‌نات در ساعت 9:00 صبح 12 ژانويه 2007 به زمان بين‌المللي وارد محدوده ديد تصاوير با زاويه ‏باز ‏LASCO C3‎‏ شده است. محدوده ورود حدود ساعت 11 تصوير است (سمت چپ تصوير و ‏بسيار نزديک به بالاي آن) . دنباله‌دار ‏C2006P1‎‏ سپس در 16ام ژانويه حدود ساعت 16 به زمان ‏بين‌المللي از محدوده ساعت 7 تصوير (سمت چپ و بسيار نزديک به پايين تصوير) خارج خواهد ‏شد.‏ فيلم زير از پخش مداوم چند تصوير گرفته شده از گذر مک‌نات تهيه شده است.