خانلري : توسعه حمل و نقل هوايي كشور با حضور بخش خصوصي هموار مي شود
.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه با حضور بخش خصوصي توسعه صنعت حمل و نقل هوايي كشور هموار مي شود ، گفت : راهكارهاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اين بخش در حال تدوين است.
حسين خانلري در مصاحبه با خبرنگار اقتصادي واحد مركزي خبر افزود : راهبرد وزارت راه و ترابري در اجراي اصل 44 قانون اساسي به اين سازمان ابلاغ شده است و كارشناسان صنعت هوانوردي در حال آماده كردن مقدمات عملياتي كردن اين راهبردها هستند.
معاون وزير راه و ترابري همچنين با اشاره به مثبت بودن نتايج نشست اخير سازمان جهاني هواپيمايي ( ايكائو ) در كانادا گفت : بر اساس اعلام نماينده حافظ منافع آمريكا به اين سازمان ، شركت هاي سازنده هواپيما از ايران براي برگزاري نشست مشترك و مذاكره براي تامين قطعات مورد نياز ناوگان هوايي ايران دعوت كرده اند كه اين مهم از نتايج نشست اخير ايكائو است.
خانلري در ادامه ايمني هوانوردي را سرلوحه وظايف سازمان هواپيمايي كشوري عنوان كرد و گفت : اين سازمان به هواپيمايي كه استانداردهاي سلامت و ايمني پرواز نداشته باشد ، اجازه پرواز نمي دهد.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به 28 مهر روز جهاني مراقبت پرواز ، از تلاش و خدمات مراقبان پرواز فرودگاههاي كشور تقدير كرد و گفت : بخش مهمي از امنيت پرواز در فضاي ايران بر عهده اين متخصصان صنعت حمل و نقل هوايي كشور است.
.
www.iribnews.ir