طي مراسمي در فرودگاه دشت ناز ساري، موسي مشاء زميني به عنوان سرپرست اداره كل فرودگاههاي استان مازندران معرفي و منصوب شد.


بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور موسي مشاء زميني جايگزين سعيد چلندري شد كه هفته گذشته به سمت مديركل فرودگاههاي استان خراسان رضوي منصوب شد.

در اين مراسم كه روز چهارشنبه و با حضور استاندار مازندران، نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي، اعضاي هيات مديره و معاونان شركت فرودگاههاي كشور و مديران فرودگاهها و روساي دستگاههاي اجرايي مستقر در فرودگاه برگزار شد، محسن اسماعيلي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور طي سخناني ابراز اميدواري كرد مديركل جديد فرودگاههاي استان با توجه به ويژگي هاي خاص خود، به اهداف مورد نظر شركت دست يابد.


وي به آغاز اجراي پروژه هاي 70 ميليارد توماني در فرودگاه ساري اشاره كرد و افزود: در سال همت مضاعف، كار مضاعف همه تلاش خود را براي اجراي اين پروژه ها و رفع مشكل استان به كار خواهيم گرفت.

اسماعيلي با تاكيد براينكه هم اينك نشست و برخاست هواپپماهاي پهن پيكر در فرودگاه ساري صورت مي گيرد، گفت: تطويل باند و نصب دستگاه ILS وضعيت را در فرودگاه بهتر خواهد كرد كه اميدواريم اين موضوع با پيگيري هاي مديركل جديد هرچه زودتر عملي شود.


رئيس هيات مديره شركت با قدرداني از مديران كل قبلي فرودگاههاي استان بويژه سعيد چلندري كه براي اجراي طرح جامع فرودگاه ساري زحمت كشيدند تاكيد كرد: سعيد چلندري در مديريت بحران فرودگاه ساري در مدت مديريت خود موفق عمل كرد.

وي با اعلام اينكه روزانه 150 پرواز در فرودگاه مشهد انجام مي شود افزود:انتخاب چلندري به سمت مديركل فرودگاههاي استان خراسان رضوي نشانگر توانمندي اوست.


مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور در ادامه به برنامه توسعه فرودگاه ساري اشاره كرد و از برقراي پرواز از اين فرودگاه به كشورهاي حاشيه خليج فارس در آينده خبر داد.

در اين مراسم استاندار مازندران و همچنين نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي در سخناني ضمن بيان برخي موضوعات مربوط به فرودگاههاي استان از مديران كل سابق و جديد قدرداني و براي آنان آرزوي موفقيت كردند.


اين مراسم با اعطاي حكم سرپرستي موسي مشاء زميني و لوح سپاس به سعيد چلندري به پايان رسيد.