طي 4 ماه نخست امسال بيش از يك ميليون و697 هزار نفر از طريق فرودگاه بين المللي امام خميني"ره" سفر كرده اند.بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور اين ميزان جابجايي در مقايسه با مدت مشابه پارسال 79/28 درصد افزايش نشان مي دهد.رضا قديمي عضو هيات مديره و مدير كل فرودگاه بين المللي امام خميني "ره" در اين باره افزود:در 4 ماه نخست امسال پروازهاي اين فرودگاه هم با افزايش 6/12 درصدي روبرو شد و به 1749 مورد رسيد.قديمي پروازهاي چهارماه نخست پارسال را 9592 مورد اعلام كرد