طي مراسمي در كرمان تيمور اميري به عنوان مديركل جديد فرودگاههاي استان كرمان معرفي شد.


بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاههاي استان كرمان در مراسم معرفي اميري كه نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمان،ريئس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور، معاون عمراني و مديران كل استانداري و روساي دستگاههاي اجرايي، نظامي و انتظامي حضور داشتند، همچنين سيد عبدالمجيد روح الاميني حكم مديركلي فرودگاههاي استان هرمزگان را دريافت كرد.


محسن اسماعيلي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور در اين مراسم با معرفي اميري به عنوان مديركل جديد فرودگاههاي استان ، وي را فردي تحصيلكرده، رزمنده و پرتلاش توصيف كرد و گفت: قصد داريم ماموريتهاي شاخص و مهم را با حضور اميري در فرودگاههاي استان به اجرا درآوريم.


اسماعيلي از پروژه ترمينال دو منظوره داخلي و بين المللي فرودگاه كرمان به عنوان پروژه شاخص ياد كرد و افزود: اين پروژه و همچنين طرح ساماندهي سطوح و عوامل پروازي مدنظر ماست كه با شايستگي كه در اميري سراغ داريم اميدواريم اجراي آن سرعت گيرد.

مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور همچنين از زحمات سيد عبدالمجيد روح الاميني مديركل سابق فرودگاههاي كرمان قدرداني كرد.


در اين مراسم نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمان هم از روح الاميني قدرداني و براي اميري آرزوي موفقيت كرد.

حضرت حجت الاسلام والمسلمين سيد يحيي جعفري گفت: امروزه استكبار جهاني در صدد تضعيف خدمات شايسته دولت است و ما بايد سعي كنيم ابعاد كمي و كيفي اين خدمات را براي مردم بخوبي تبيين كنيم.


در اين مراسم حكم انتصاب تيمور اميري به مديركلي فرودگاههاي كرمان و روح الاميني به مديركلي فرودگاههاي هرمزگان خوانده شد.

شركت كنندگان در اين مراسم در پايان با حضور در دفتر استاندار كرمان با وي ديدار كردند.