رويترز گزارش داد:‌ از ابتداي ماه آوريل، ترافيك فرودگاه بين المللي هنگ كنگ در بخش هاي سه گانه رشد يافت و در ماه ژوئيه، با افزايشي چشمگير، به رشد دو رقمي رسيد.بر اساس اين گزارش ترافيك مسافري اين فرودگاه در ماه ژوئيه با افزايش 5/17 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به چهار ميليون و 700 هزار نفر رسيد. نشست و برخاست هواپيماها با افزايش 7/14 درصدي به 26 هزار و 720 پرواز رسيد و با جابه جايي 363 هزار تن كالا، ترافيك بار هوايي به رشد 5/24 درصدي دست يافت.ترافيك مسافري چين و آسياي جنوب شرقي نيز با رشد مطلوبي همراه بود، به گونه اي كه در مقايسه با ژوئيه ي سال گذشته، مسافران خارجي اين مسيرها 29 و مسافران داخلي 21 درصد افزايش داشت.اين در حالي است كه در بخش ترافيك كارگو نيز تقريبا كليه ي بازارهاي عمده ي هنگ كنگ در ماه ژوئيه شاهد رشد دو رقمي بود و صادارت به كليه ي مناطق جهان با رشد خوبي همراه بود، اما اين رشد در بخش كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپا، با رشد بي نظير 36 درصدي همراه بود. واردات كالا و ترافيك بار ترانزيت نيز با رشد خوبي همراه بود و هر يك، به ترتيب، 23 و 2 درصد افزايش داشت."استنلي هاي هون چونگ"، مدير فرودگاه هنگ كنگ، در اين خصوص مي گويد: "احياي ترافيك بار و مسافر در طول تابستان سال جاري، غير منتظره بود و ضريب اشغال پروازهاي مسافري در ماه ژوئيه با رشدي مطلوب، به 80 درصد رسيد."وي افزود: "براي پاسخگويي با افزايش تقاضا براي جابه جايي بار و مسافر، كليه ي شركت هاي هواپيمايي مستقر در اين فرودگاه، با برقراري پروازهاي فوق العاده، از بروز مشكلات براي مسافران و تجار ممانعت بعمل آوردند.""افزايش فعاليت هاي هوانوردي در اين فرودگاه موجب افزايش و تثبيت بيش از پيش موقعيت و جايگاه اين فرودگاه در ميان هاب هاي هوانوردي منطقه و جهان خواهد شد."در اين گزارش با اشاره به آمار سال 2009 اتحاديه ي بين المللي فرودگاه ها آمده است: طبق جديدترين گزارش اين اتحاديه، فرودگاه بين المللي هنگ كنگ، در سال گذشته، براي چهاردهمين سال متوالي جايگاه خود را به عنوان هاب كارگوي جهان حفظ كرد و به لحاظ ترافيك مسافري نيز، سومين فرودگاه جهان شد.در همين راستا، ترافيك تجميعي بار هوايي اين فرودگاه در هفت ماه نخست سال جاري، در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته، با افزايش 3/33 درصدي همراه بوده است.همچنين، ترافيك تجميعي مسافري در اين دوره با افزايش 4/10 درصدي به 2/29 ميليون نفر رسيد و نشست و برخاست تجميعي هواپيماها نيز با افزايش 3/6 درصدي، به 171 هزار و 650 پرواز رسيد.