شمارش معکوس براي پرتاب سفينه ديسکاوري
.
سخنگوي مرکز فضايي کندي در نزديکي ايستگاه کيپ کاناورال در فلوريدا گفت شمارش معکوس براي پرتاب روز سه شنبه سفينه فضايي ديسکاوري طبق برنامه پيش بيني شده رسما روز شنبه در ساعت چهارده به وقت محلي اغاز شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، سفينه فضايي ديسکاوري با هفت سرنشين قرار است در ساعت يازده و سي و هشت دقيقه به وقت محلي در روز بيست و سوم اکتبر به طرف ايستگاه فضايي بين المللي پرتاب شود.

چارلي بلک ول تامپسون، سخنگوي مرکز فضايي کندي گفت تمام سيستم هاي ما به خوبي کار مي کنند. به رغم اينکه هيچ گونه مسئله فني اي وجود ندارد، تنها نگراني از وضع هوا است که همچنان مثل هميشه وجود دارد.

کتي وينترز، کارشناس ايستگاه هواشناسي پايگاه هوايي کيپ کاناورال اعلام کرد فقط شصت درصد احتمال اين وجود دارد که هوا در هنگام پرتاب مناسب باشد. وي گفت احتمال بارندگي و ابري بودن هوا وجود دارد.

يک زن و يک ايتاليايي از اژانس فضايي اروپا از جمله سرنشينان سفينه ديسکاوري هستند.
takeoff.ir