حدود‪ ۴۴۰ ‬پرواز عبوري خارجي روزانه ‌از فرودگاه‌هاي كشور خدمات دريافت مي‌كنند
.
مديركل مراقبت پرواز شركت فرودگاه‌هاي كشور گفت: مركز كنترل فضاي كشور روزانه به حدود ‪ ۴۴۰‬پرواز عبوري خارجي ، خدمات ارايه مي‌كند.

به‌گزارش خبرنگار ايرنا،"محمود رسولي نژاد" در مراسم روز مراقبت پرواز در تهران با بيان اين مطلب افزود: سال گذشته بيش از ‪۱۴۰‬ هزار پرواز عبوري از سرويس‌هاي اين مركز بهره‌مند شدند كه پيش بيني مي‌شود اين رقم تا پايان امسال به حدود ‪ ۱۶۰‬هزار پرواز افزايش يابد.

وي با بيان اينكه اين مركز با ‪ ۱۱‬كشور همسايه از طريق ‪ ۳۷‬نقطه تعريف شده در مرزهاي هوايي تبادل ترافيكي دارد، گفت: مركز كنترل فضاي كشور و سيستم مشابه‌سازي آموزشي (سميلاتور) آن از نظر تجهيزات در زمره پيشرفته - ترين سيستم‌هاي موجود در منطقه است.

رسولي نژاد سپس تصريح كرد، با توجه به امكانات موجود امكان ارايه خدمات آموزشي به كشورهاي منطقه وجود دارد كه در اين خصوص تاكنون كارشناسان كشورهاي عراق، تونس و برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس از خدمات آموزشي اين مركز بهره‌مند شده‌اند.

مديركل مراقبت پرواز شركت فرودگاه‌هاي كشور همچنين اظهار داشت:سال گذشته ‪ ۳۴۰‬هزار پرواز داخلي از خدمات مركز كنترل فضاي كشور استفاده كردند كه اين رقم در شش ماهه نخست امسال ‪ ۴/۸‬درصد رشد داشته است.
www.irna.ir
www.takeoff.ir