تمامي‌ پرتاب‌ ها از ايستگاه‌ فضايي‌ باکونور با موشک‌ پروتون‌ به حال تعلیق درآمد
.
خبرگزاري‌ رسمي‌ روسيه‌ اينترفاکس‌ اعلام‌ کرد قزاقستان‌ امروز پنج‌ شنبه‌ پس‌ از شکست‌ پرتاب‌ يک‌ ماهواره‌ مخابراتي‌ ژاپن‌ توسط موشک‌ روسي‌ پروتون‌ ام‌ تصميم‌ گرفت‌ تمامي‌ پرتاب‌ ها از ايستگاه‌ فضايي‌ باکونور را با موشک‌ پروتون‌ به‌ حال‌ تعليق‌ دراورد‌.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌ از مسکو‌ عادل‌ بيک‌ باسکي‌ يوف‌‌ نماينده‌ ويژه‌ رييس‌ جمهور قزاقستان‌ در ايستگاه‌ فضايي‌ بايکونور گفت‌ پرتاب‌ ناموفق‌ پروتون‌ ام‌ به‌ معني‌ تعليق‌ خود به‌ خودي‌ اينگونه‌ پرتاب‌ ها تا روشن‌ شدن‌ موضوع‌ است‌ و روسيه‌ و قزاقستان‌ بر سر اين‌ مسئله‌ به‌ توافق‌ رسيده‌ اند‌.
.
takeoff.ir