ناسا از انتشار گزارشي درباره سلامت پروازها در امريکا خودداري مي کند
.
در حالي که مشکلات مربوط ايمني پروازها اهميت ويژه در سلامت مسافران و ارتباط مستقيم با زندگي انها دارد سازمان هوافضاي امريکا ناسا از انتشار گزارشي در اين رابطه خودداري مي کند.

به گزارش شبکه تلويزيوني فاکس نيوز تحقيقات ناسا درباره ايمني پروازها در امريکا که اين سازمان از انتشار ان خودداري مي کند نشان مي دهد ميزان احتمال تصادم بين هواپيماها و تلاقي مسيرهاي هوايي پروازها بسيار بيشتر از امار و ارقامي است که دولت امريکا منتشر مي کند. مسوولان اين تحقيق مي گويند قصد ندارند نتايج اين تحقيق را منتشر کنند زيرا بيم ان مي رود اعتماد مردم به صنعت حمل و نقل هوايي امريکا از بين برود.
.
takeoff.ir