فرود پيش‌بيني نشده و نابهنگام كپسول فضانوردان
.
خدمه فضاپيماي سايوز پس از بروز يك مشكل فني پيش‌بيني نشده و فرود نابهنگام كپسول به سلامت به زمين رسيدند.

به گزارش ايسنا، اين كپسول فضايي با سه خدمه در يك منطقه استپ آسياي مركزي فرود آمد.

پس از اين كه كپسول فرود آمده به زمين رسيد، سه خدمه به كمك تيم نجات از آن خارج شدند.

هنوز معلوم نيست كه چرا اين كپسول در يك مدار غيرمعمول پايين افتاد و 200 كيلومتر دورتر از محل برنامه‌ريزي شده براي فرود در قزاقستان، به زمين رسيد.

متخصصان مركز كنترل روسيه اعلام كردند كه اين فرود غير معمول مورد بسيار نادري است.

چنين اتفاقي يك‌بار ديگر در سال 2003 رخ داد و همين مشكل براي سايوز TMA-1 كه حامل يك فضاپيما بود پيش آمد.
isna.ir-takeoff.ir