امروز، در صد و بیستمین ماموریت شاتل‌های فضایی ناسا، شاتل دیسکاوری راهی بیست و سومین سفر خود به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی است.

شاتل دیسکاوری امروز، ۲۳ اکتبر(۱ آبان ماه) ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه ی بعد از ظهر از پایگاه فضایی کندی واقع در ایالت فلوریدای امریکا به سمت ایستگاه فضایی حرکت می کند.

در این ماموریت، پنج راهپیمایی فضایی برای تکمیل بخش های مختلف ایستگاه فضایی بین المللی انجام خواهد شد. از سال ۲۰۰۱ تا کنون بخشی آزمایشگاهی و بخشی که خدمه ی ایستگاه بتوانند در آن حضور داشته باشند به ایستگاه فضایی اضافه نشده است.در این ماموریت، یک بخش ایتالیایی به ایستگاه فضایی بین المللی اضافه می شود و یکی از آرایه های باطری های خورشیدی ایستگاه که به صورت موقت روی آن نصب شده بود به مکان اصلی خود منتقل می شود.

منبع : بابک سلطاني www.nojum.ir